HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - karta Efekty

background image

karta Efekty

Karta

Efekty

slouží k nastavení následujících voleb:

1. Rychlá nastavení tisku úlohy: Viz

rychlá nastavení tisku úlohy

.

2. Vytisknout dokument na: Zajistí tisk dokumentu na formát papíru odlišný od formátu, pro který je

pøipraven. Z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný formát papíru.

3. Zvìtšit na stránku: Automaticky zmìní velikost tisknutého obrazu tak, aby odpovídala formátu papíru

vybraného v rozevíracím seznamu

Vytisknout dokument na

.

4. % normálního formátu: Určuje procentuální pomìr zmenšení nebo zvìtšení tisknutého obrazu.

Zadáte-li napøíklad hodnotu 70, zmenší se tisknutý obraz na 70 procent pùvodní velikosti.

5. Vodoznaky: Viz

vodoznaky

.