HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - připojení

background image

pøipojení

USB

zapojení do sítì

pøipojování prostøednictvím sí



ového počítače

používání tiskového serveru hp jetdirect