HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - připojování prostřednictvím sí•ového počítače

background image

pøipojování prostøednictvím sí



ového počítače

Tiskárnu lze pøipojit pøímo k sí



ovému počítači a sdílet s ostatními počítači v síti.

Chcete-li se seznámit s pokyny pro sdílení tiskárny v síti, použijte CD se softwarem tiskárny a postupujte
podle

zobrazených pokynù pro sí



ovou instalaci

.