HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - používání tiskového serveru hp jetdirect

background image

používání tiskového serveru hp jetdirect

Tiskárnu lze pøipojit k síti prostøednictvím tiskového serveru HP JetDirect.
Chcete-li se seznámit s pokyny pro používání tiskového serveru HP, použijte CD se softwarem tiskárny a
dokumentaci dodanou s tiskovým serverem.