HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - problém přetrvává

background image

problém pøetrvává

Pokud problém pøetrvává i po kontrole témat øešení problémù, vypnìte a znovu zapnìte počítač.
Pokud problém pøetrvává i po restartování počítače, pøejdìte na webové stránky støediska péče o zákazníky
HP na adrese www.hp.com/support.