HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - součásti tiskárny

background image

součásti tiskárny

Tiskárna Hewlett Packard obsahuje nìkolik funkcí pro usnadnìní a zefektivnìní práce.

1.

tlačítka a kontrolky

2.

zásobníky papíru

3.

štìrbina pro vkládání jednotlivých obálek

1.

tiskové kazety

2.

režim záložního inkoustu

background image

1.

pøipojení

2.

zaøízení pro oboustranný tisk

(volitelné)