HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - technické údaje

background image

technické údaje

technické parametry tiskárny

minimální požadavky na systém

prohlášení o ochranì životního prostøedí

recyklace tiskových kazet