HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - tisk bey okrajů

background image

tisk bez okrajù

Tisk bez okraje umožòuje tisknout až okraji u nìkterých typù papíru a u øady standardních formátù papíru
od formátu L (89 x 127 mm) po formát Letter (8.5 x 11 palcù) a A4 (210 x 297 mm). Tiskárna umožòuje
rovnìž tisk na fotografický papír 4 x 6 palcù s odtrhávací chlopní.

pokyny

Nepoužívejte tisk bez okraje v

režimu záložního inkoustu

. Dbejte, aby v tiskárnì byly vždy

nainstalovány dvì tiskové kazety.

Otevøete soubor v aplikaci a nastavte velikost obrazu. Zkontrolujte, zda tato velikost odpovídá
formátu papíru, na který chcete obraz vytisknout.

tisk

Pøi tisku dokumentu bez okrajù postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete soubor, který chcete vytisknout.
2. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

3. Z rozevíracího seznamu

Formát

vyberte jeden z formátù papíru pro tisk bez okrajù. Zkontrolujte,

zda se zvolený formát papíru shoduje s formátem papíru v vstupním zásobníku.

background image

4. Z rozevíracího seznamu

Typ

vyberte vhodný typ papíru.

5. Zaškrtnutím políčka

Automaticky pøizpùsobit bez okrajù

se automaticky zmìní velikost obrazu tak,

aby se vytiskl bez okrajù.

Možnost

Tisknout bez okrajù

je k dispozici pouze pro fotografické typy

papíru.

6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.

Po odtržení chlopnì z fotografického papíru bude výtisk zcela bez okrajù.