HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - tisk brožury

background image

tisk brožury

Pøi tisku brožury se automaticky seøadí stránky dokumentu a upraví se jejich velikost tak, že pøi složení
dokumentu do brožury je poøadí stránek správné.

Pøíslušné pokyny získáte klepnutím na nìkteré z tìchto témat:

tisk brožury

tisk brožury pomocí zaøízení pro oboustranný tisk

tisk brožury

Pøi tisku brožury postupujte podle následujících krokù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Vyberte kartu

Úpravy

.

background image

3. Zaškrtnìte možnost

Tisk na obì strany

.

4. Zkontrolujte, zda

není

vybrána možnost

Automaticky

.

5. V rozevíracím seznamu

Rozvržení brožury

vyberte možnost vazby:

Vazba podél pravého okraje: Umístí vazbu na pravou stranu brožury.

Vazba podél levého okraje: Umístí vazbu na levou stranu brožury.

6. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Chcete-li ponechat každou druhou stranu brožury prázdnou, zaškrtnìte možnost

Tisk na jednu

stranu

.

Chcete-li tisknout na všechny strany brožury, ponechejte možnost

Tisk na jednu stranu

background image

nezaškrtnutou.

7. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.

8. Po zobrazení výzvy znovu vložte papír do zásobníku podle následujícího nákresu.

9. Klepnutím na tlačítko

Pokračovat

dokončete tisk brožury.

tisk brožury pomocí zaøízení pro oboustranný tisk

Pøi tisku brožury pomocí zaøízení pro oboustranný tisk postupujte podle následujících krokù :

Zaøízení pro oboustranný tisk je doplòkové. Další informace získáte klepnutím

zde

.

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Vyberte kartu

Úpravy

.

background image

3. Zaškrtnìte možnost

Tisk na obì strany

.

4. Vyberte možnost

Automaticky

.

5. Vyberte možnost

Zachovat rozvržení

.

6. V rozevíracím seznamu

Rozvržení brožury

vyberte možnost vazby:

Vazba podél pravého okraje: Umístí vazbu na pravou stranu brožury.

Vazba podél levého okraje: Umístí vazbu na levou stranu brožury.

7. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Chcete-li ponechat každou druhou stranu brožury prázdnou, zaškrtnìte možnost

Tisk na jednu

stranu

.

Chcete-li tisknout na všechny strany brožury, ponechejte možnost

Tisk na jednu stranu

nezaškrtnutou.

8. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.