HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - uživatelská příručka

background image

uživatelská pøíručka

Chcete-li vyhledat odpovìï na otázku, vyberte nìkteré téma pod obrázkem pøíslušného modelu tiskárny:

upozornìní

speciální vlastnosti

začínáme

pøipojení

tisk

údržba

odstraòování problémù

technické údaje

upozornìní

speciální vlastnosti

začínáme

pøipojení

tisk

údržba

odstraòování problémù

technické údaje