HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - vodoznaky

background image

vodoznaky

Vodoznaky se objeví na dokumentech jako tisk v pozadí.

použití existujícího vodoznaku na dokument

Pøi použití existujícího vodoznaku na dokument postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Efekty

.

3. Z rozevíracího seznamu

Vodoznaky

vyberte požadovaný vodoznak.

Pokud nechcete použít žádný z vodoznakù v seznamu,

vytvoøte nový vodoznak

.

4. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Pokud chcete, aby se vodoznak objevil pouze na první stranì, zaškrtnìte možnost

Jen na první

stránku

.

Pokud chcete, aby se vodoznak objevil na všech vytisknutých stránkách, ponechejte možnost

Jen na

první stránku

nezaškrtnutou.

5. Postupem podle pokynù pro daný typ papíru vytisknìte dokument.

background image

vytvoøení nebo zmìna vodoznaku

Pøi vytváøení nebo zmìnì vodoznaku postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Efekty

.

3. Klepnìte na tlačítko

Upravit

.

Zobrazí se dialogové okno

Nastavení vodoznaku

.

4. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Klepnìte na tlačítko

Nový

, nebo

vyberte existující vodoznak, který chcete upravit.

5. Zadejte zprávu vodoznaku, úhel zprávy a atributy písma.
6. Po nastavení vodoznaku klepnìte na tlačítko

OK

.

Pokyny pro používání vodoznakù naleznete

zde

.

Další informace o volbách na jednotlivých kartách lze získat umístìním ukazatele myši

na pøíslušnou volbu a klepnutím pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno

Co

to je?

Klepnutím na volbu

Co to je?

zobrazíte více informací o vybrané položce.