HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - zásobníky papíru

background image

zásobníky papíru

Informace o zásobníku papíru naleznete v následujících tématech:

rozkládání zásobníku papíru

vstupní zásobník

výstupní zásobník

Složení zásobníku papíru

Tiskárna HP deskjet 5160 series není v nìkterých zemích nebo oblastech k dispozici.

rozkládání zásobníku papíru

Pøi rozkládání zásobníku papíru postupujte podle následujících pokynù:

1. Sklopte vstupní zásobník.

2. Vytáhnìte vymezovač délky papíru k okraji vstupního zásobníku.
3. Sklopte výstupní zásobník.

4. Vytáhnìte nástavec výstupního zásobníku.

background image

vstupní zásobník

Vstupní zásobník drží papír nebo jiná média, na která se tiskne.

1. vstupní zásobník

vymezovač šíøky papíru

Vymezovač šíøky papíru použijte pøi tisku na rùzné formáty papíru.

1. vymezovač šíøky papíru

vymezovač délky papíru

Vymezovač délky papíru použijte pøi tisku na rùzné formáty papíru.

background image

1. vymezovač délky papíru

nástavec vstupního zásobníku

Chcete-li tisknout na velký papír, napø. formát Legal, vytáhnìte vymezovač délky papíru k okraji vstupního
zásobníku, potom vysuòte nástavec vstupního zásobníku.

1. nástavec vstupního zásobníku

výstupní zásobník

Vytisknuté stránky jsou odkládány do výstupního zásobníku.

1. výstupní zásobník

Chcete-li zabránit vypadávání papíru z výstupního zásobníku, vysuòte nástavec.

background image

1. nástavec výstupního zásobníku

Pøi tisku v režimu Hrubý koncept vysuòte nástavec výstupního zásobníku, rozložte nástavec výstupního
zásobníku a rozložte zarážku nástavce.

1. nástavec výstupního zásobníku 2. zarážka nástavce výstupního zásobníku

Zarážku nástavce výstupního zásobníku nerozkládejte, jestliže tisknete na papír

formátu Legal. Zarážku nástavce výstupního zásobníku rozložte pouze pøi tisku na jiné

typy médií v režimu Hrubý koncept.

Složení zásobníku papíru

Pøi skládání zásobníku papíru postupujte podle následujících pokynù:

1. Složte zarážku nástavce výstupního zásobníku, složte nástavec výstupního zásobníku a poté

nástavec zasuòte do úložného prostoru.

2. Zvednìte výstupní zásobník.

background image

3. Je-li tøeba, nástavec výstupního zásobníku zasuòte.

4. Zasuòte vymezovač délky papíru co nejdále do vnitøního prostoru tiskárny.
5. Zvednìte vstupní zásobník.