HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - začínáme (hp deskjet 5150)

background image

začínáme (hp deskjet 5150)

Chcete-li seznámit s pøehledem funkcí tiskárny a doplòkového zaøízení pro oboustranný tisk, klepnìte

zde

.

Klepnutím na pøíslušné téma níže se mùžete seznámit s popisem funkcí tiskárny:

tlačítka a kontrolky

zásobníky papíru

tiskové kazety

režim záložního inkoustu

Chcete-li se seznámit s popisem doplòkového zaøízení pro oboustranný tisk, klepnìte

zde

.