HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - almindeligt papir

background image

almindeligt papir

retningslinjer

Papirbakkekapacitet: Op til 150 ark

klargøring til udskrift

1. Løft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken.

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre.

3. Gør et af følgende, afhængigt af papirformatet:

Letter, Executive og A4: Træk papirlængdestyret ud.

Legal: Træk papirlængdestyret ud og derefter papirbakkeforlængeren.

4. Placer papiret i papirbakken.

5. Skub papirstyrene

tæt

ind mod papiret.

1. almindeligt papir

2. Legal-papir

6. Sænk udskriftsbakken.

udskrivning

background image

1. Åbn dialogboksen

Printeregenskaber

, og vælg derefter følgende:

fane

indstilling

Papir/
Kvalitet

Formatet er

: Det ønskede papirformat

Typen er

:

Almindeligt papir

2. Vælg en anden ønsket

udskriftsindstilling

, og klik derefter på

OK

.