HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - bannere

background image

bannere

retningslinjer

Brug HP-bannerpapir for at opnå det bedste resultat.

Fjern eventuelle perforerede kanter fra bannerpapiret, før det lægges i
papirbakken.

Papirbakkekapacitet: Op til 20 ark i endeløse baner

klargøring til udskrift

1. Løft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken.

2. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og træk derefter papirlængdestyret

helt ud.

Udskriftsbakkeforlængeren må ikke foldes helt ud.

3. Læg bannerpapiret i papirbakken, så papirets frie kant ligger øverst i stakken

og vender ind mod printeren.

1. fri kant

4. Skub papirbreddestyret

helt

ind til papiret.

5. Sænk udskriftsbakken.

udskrivning

background image

Hvis dit program indeholder en bannerudskrivningsfunktion, skal du
følge den vejledning, der findes i programmet. Ellers skal du følge
nedenstående vejledning.

1. Åbn dialogboksen

Printeregenskaber

, og vælg derefter følgende:

fane

indstilling

Papir/
Kvalitet

Formatet er

:

Letter

eller

A4

Typen er

:

hp bannerpapir

2. Vælg en anden ønsket

udskriftsindstilling

, og klik derefter på

OK

.