HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - papirbakker

background image

papirbakker

Du kan få flere oplysninger om papirbakken ved at vælge et af nedenstående emner:

udfoldning af papirbakken

papirbakke

udskriftsbakke

Foldning af papirbakken

HP deskjet 5160 series-printeren kan ikke købes i alle lande/
områder.

udfoldning af papirbakken

Følg disse trin for at udfolde papirbakken:

1. Sænk papirbakken.

2. Træk papirlængdestyret ud til kanten på papirbakken.

3. Sænk udskriftsbakken.

4. Træk udskriftsbakkeforlængeren ud.

background image

papirbakke

Papirbakken indeholder papir og andre medier, der skal udskrives.

1. papirbakke

papirbreddestyr

Juster papirbreddestyret for at udskrive på forskellige papirformater.

1. papirbreddestyr

papirlængdestyr

Juster papirlængdestyret for at udskrive på forskellige papirformater.

background image

1. papirlængdestyr

papirbakkeforlænger

Træk papirlængdestyret ud til kanten af papirbakken, og træk derefter
papirbakkeforlængeren ud for at udskrive på store formater, f.eks. Legal-papir.

1. papirbakkeforlænger

udskriftsbakke

De udskrevne sider opbevares i udskriftsbakken.

1. udskriftsbakke

Træk udskriftsbakkeforlængeren ud for at undgå, at papiret falder ud af
udskriftsbakken.

background image

1. udskriftsbakkeforlænger

Træk udskriftsbakkeforlængeren ud ved udskrivning i Hurtigkladde, og slå
udskriftsbakkeforlængerens endeklap ud.

1. udskriftsbakkeforlænger 2. udskriftsbakkeforlængerens endeklap

Udskriftsbakkeforlængerens endeklap må ikke foldes ud ved
udskrivning på papir i Legal-format. Udskriftsbakkeforlængerens
endeklap skal kun foldes ud, når der udskrives i Hurtigkladde på
andre medietyper.

Foldning af papirbakken

Følg disse trin for at folde papirbakken:

1. Fold udskriftsbakkeforlængerens endeklap sammen, og skub derefter

udskriftsbakkeforlængeren ind i opbevaringssprækken.

background image

2. Løft udskriftsbakken.

3. Du skal muligvis også skubbe papirbakkeforlængeren ind.

4. Skub papirlængdestyret så langt som muligt ind i printeren.

5. Løft papirbakken.