HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - papirbakker

background image

papirbakker

Printeren har to bakker: en papirbakke og en udskriftsbakke.

1. udskriftsbakke 2. papirbakke

papirbakke

I papirbakken lægges papir og andre medier, der skal udskrives.

Skub papirstyret

helt

ind til udskriftsmediets kanter.

1. papirbakke 2. papirbreddestyr 3. papirlængdestyr

udskriftsbakke

De udskrevne sider lægges i udskriftsbakken.

Løft udskriftsbakken for at de fleste papirformater. Fjern udskriftsbakken for at
ilægge små medier.

background image

Sæt udskriftsbakken på plads igen, før udskrivningen startes.

Træk udskriftbakkeforlængeren ud for at undgå, at papiret falder ud af
udskriftsbakken.

1. udskriftsbakkeforlænger

Træk udskriftsbakkeforlængeren ud ved udskrivning i Hurtigkladde, og slå
udskriftsbakkeforlængerens endeklap ud.

background image

1. udskriftsbakkeforlænger 2. udskriftsbakkeforlængerens endeklap

Udskriftsbakkeforlængerens endeklap må ikke foldes ud ved
udskrivning på papir i Legal-format.

Når udskriftsjobbet er udført, skal udskriftsbakkeforlængerens endeklap slås op, og
udskriftsforlængeren skal skubbes tilbage i udskriftsbakken.