HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - Kirjasen tulostaminen

background image

Kirjasen tulostaminen

Kirjasen tulostaminen järjestää asiakirjan sivut ja muuttaa sivukokoa siten, että
asiakirjan sivujen järjestys säilyy, kun se taitetaan kirjaseksi.

Lisäohjeita saat valitsemalla jonkin seuraavista aiheista:

Kirjasen tulostaminen

kirjasen tulostaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen avulla

Kirjasen tulostaminen

Tulosta kirjanen seuraavasti:

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna.

2. Valitse

Viimeistely

-välilehti.

background image

3. Valitse

Tulosta molemmille puolille

.

4. Varmista, että

Automaattinen

ei

ole valittuna.

5. Valitse

Kirjasen asettelu

-valikosta sidonta-asetus:

Oikean reunan sidonta

: sidontareunan sijoittaminen kirjasen oikealle

puolelle.

Vasemman reunan sidonta

: sidontareunan sijoittaminen kirjasen

vasemmalle puolelle.

6. Valitse jompikumpi seuraavista:

background image

Jos haluat jättää kirjasen joka toisen sivun tyhjäksi, valitse

Tulosta yhdelle

puolelle

.

Jos taas haluat tulostaa kirjasen ilman tyhjiä sivuja, jätä

Tulosta yhdelle

puolelle

-valintaruutu valitsematta.

7. Määritä haluamasi asetukset ja napsauta

OK

-painiketta.

8. Kehote ilmoittaa, kun on aika lisätä syöttölokeroon paperia oheisen kuvan

esittämällä tavalla.

9. Tulosta loput kirjasesta valitsemalla

Jatka

.

kirjasen tulostaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen avulla

Tulosta kirjanen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen avulla noudattamalla seuraavia
ohjeita:

Kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on valinnainen lisävaruste.
Lisätietoja saat napsauttamalla

tätä

.

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna.

2. Valitse

Viimeistely

-välilehti.

background image

3. Valitse

Tulosta molemmille puolille

.

4. Valitse

Automaattinen

.

5. Valitse

Säilytä asettelu

.

6. Valitse

Kirjasen asettelu

-valikosta sidonta-asetus:

Oikean reunan sidonta

: sidontareunan sijoittaminen kirjasen oikealle

puolelle.

Vasemman reunan sidonta

: sidontareunan sijoittaminen kirjasen

vasemmalle puolelle.

background image

7. Valitse jompikumpi seuraavista:

Jos haluat jättää kirjasen joka toisen sivun tyhjäksi, valitse

Tulosta yhdelle

puolelle

.

Jos taas haluat tulostaa kirjasen ilman tyhjiä sivuja, jätä

Tulosta yhdelle

puolelle

-valintaruutu valitsematta.

8. Määritä haluamasi asetukset ja napsauta

OK

-painiketta.